Zaburzenia zachowania u dzieci w wieku przedszkolnym-diagnostyka i system opieki wychowawczej

 

Program szkolenia

1. Podstawy rozwoju psychospołecznego – pojęcie normy rozwojowej, funkcjonowanie prawidłowe wersus patologia rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

2. Normy powszechne a środowiskowe – znaczenie kontekstu środowiskowego (rodzinnego, rówieśniczego, instytucjonalnego) dla rozwoju poznawczego, emocjonalnego i funkcjonowania społecznego

3. Kryteria diagnostyczne zaburzeń zachowania

4. Diagnostyka różnicowa – dziecko „trudne” czy „chore”

5. Różne postacie zaburzeń zachowania (m.in. wynikające z FAS, ADHD, RAD i inne), ich przyczyny, kontekst środowiskowy, biopsychiczny i społeczno-kulturowy (m. in. internet, gry komputerowe, sceny przemocy w filmach) – proponowane oddziaływania

6. Najczęściej spotykane zaburzenia:

  • zaburzenia hiperkinetyczne
  • zaburzenia lękowe (lęki separacyjne, lęki napadowe)
  • fobia szkolna
  • depresja
  • zespół obsesyjno-kompulsyjny (OCD)
  • trauma dziecięca, stres pourazowy (PTSD)

7. Postępowanie i pomoc dzieciom z dysfunkcjami

 

Koszt szkolenia wynosi 150 zł/osoba.

Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.