Szkolenie e-learning "Pierwsza pomoc przedmedyczna"

Europejska Rada Resuscytacji dopuszcza formę e-learningu do szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Program szkolenia

1. Poszkodowany nieprzytomny

2. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)

3. Wstrząs

4. Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie

5. Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn

6. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia

Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje:

- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

- certyfikat ukończenia szkolenia w formie papierowej wysyłany do Uczestnika na wskazany adres pocztowy

Koszt szkolenia wynosi 150 zł.