Profilaktyka onkologiczna w stomatologii

 

Program szkolenia

1. Stany przedrakowe błony sluzowej jamy ustnej:

- rogowacenie białe

- rogowacenie różowe

- zespół Plummera-Vinsona

- przewlekła odleżyna

- brodawczak rogowaciejący

- brodawczakowatość kwitnąca

- przewlekłe złuszczające zapalenie gruczołów śluzowych wargi dolnej

2. Czynnika ryzyka raka jamy ustnej

3. Stan przedrakowy a zmiana przedrakowa

4. Zasady profilaktyki onkologicznej w stomatologii

5. Metody wykrywania przednowotworowych zmian na błonie śluzowej

6. Testy przesiewowe

7. Jak powinna wyglądać samokontrola Pacjenta

Koszt szkolenia wynosi 150 zł/osoba.

Czas trwania szkolenia: 10.00-15.00

Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Termin i miejsce szkolenia:

1.09.2018 Warszawa, Plac Inwalidów 10 Centrum Żoliborz (rejestracja na szkolenie do dnia 25.08.2018)