Opieka nad pacjentem z chorobą/zaburzeniem psychicznym/niepełnosprawnością intelektualną

 

Program szkolenia

1. Zasady sprawowania opieki nad pacjentem z chorobą/zaburzeniem psychicznym

2. Charakterystyka zaburzeń psychicznych:

- otępienie

- psychoza

3. Charakterystyka chorób psychicznych:

- schizofrenia

- deprseja

- nerwica

- choroby lękowe

4. Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych

5. Proces rehabilitacji w zaburzeniach psychicznych

6. Najważniejsze objawy zaburzenia/choroby psychicznej

7. Niepełnosprawność intelektualna-charakterystyka

8. Aspekt medyczny opieki nad osobami osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

Koszt szkolenia wynosi 150 zł/osoba