"Higienizacja a choroby błony śluzowej jamy ustnej oraz przyzębia"/"Higienizacja a dieta pacjenta"

 

Program szkolenia:

 1. Kontaktowe stosowanie fluoru w czasie choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia
 2. Mechaniczne oczyszczanie zębów w czasie choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia
 3. Zabiegi płatowe na przyzębiu a choroby przyzębia
 4. Zabiegi regeneracji tkanek przyzębia za pomocą wszczepów i materiałów kościozastępczych, białek matrycy szkliwnej oraz błon regeneracyjnych
 5. Zabiegi sterowanej regeneracji tkanek przyzębia
 6. Zabiegi profilaktyczne w obrębie przyzębia
 7. Terapia fotodynamiczna chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej
 8. Leczenie farmakologiczne chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej
 9. Leczenie chirurgiczne chorób błony śluzowej jamy ustnej
 10. Choroby błony śluzowej jamy ustnej u kobiet ciężarnych i nieciężarnych
 11. Odpowiednia dieta pacjenta jako profilaktyka
 12. Choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia a dieta

Cena szkolenia: 150 zł