Specjalista ds dokumentacji medycznej w gabinecie stomatologicznym

Program szkolenia

1. Dokumentacja związana ze świadczeniem usług w gabinecie stomatologicznym

2. Prawa i obowiązki pacjenta

3. Ochrona danych osobowych pacjenta

4. Archiwizacja dokumentacji medycznej

5. Udostępnianie dokumentacji medycznej oraz informacji

6. Przepisy prawne związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

7. Kompletność dokumentacji medycznej

8. Odpowiedzialność za dokumentację medyczną

9. Prowadzenie dokumentacji medycznej

10. Oświadczenie pacjenta/zgoda pacjenta

11. Prawa pacjenta a dokumentacja medyczna

 

Koszt szkolenia wynosi 150 zł/osoba