Dziecko autystyczne i z zespołem Aspergera w przedszkolu

Program szkolenia

1. Kiedy mówimy o gotowości dziecka do aktywnego uczestnictwa w grupie

2. Etapy włączania do grupy rówieśniczej

3. Tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się

4. Zasady organizacji nauki dziecka autystycznego

5. Zasada małych kroków

6. Zasada stopniowania trudności

Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie dostępne w formie e-learningu w cenie 150 zł.