Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny w przedszkolu

Program szkolenia

1. Analiza orzeczenia

2. Podstawy prawne tworzenia IPET

3. Ocena poziomu funkcjonowania dziecka

4. Projektowanie IPET dla dziecka z autyzmem w przedszkolu

5. Projektowanie IPET dla dziecka z niedosłuchem w przedszkolu

6. Projektowanie IPET dla dziecka słabo widzącego w przedszkolu

7. Projektowanie IPET dla dziecka upośledzonego umysłowo w przedszkolu

8. Projektowanie IPET dla dziecka niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym w przedszkolu

 

Szkolenie dostępne w formie e-learningu w cenie 150 zł.

Każdy Uczestnik szkolenia (w formie stacjonarnej oraz e-learningowej) otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.