Opieka nad chorym w chorobach rzadkich

 

Program szkolenia

1. Sprawowanie opieki w chorobie Alexandra

2. Zespół Keitha

3. Alkaptonuria

4. Zespół Dravet

5. Zespół Devica

6. Zespół Charge

7. Epidermolysis Bullosa

8. Choroba Huntingtona

Szkolenie odbywa się w formie e-learningu.

Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje:

- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

- certyfikat ukończenia szkolenia w formie papierowej wysyłany do Uczestnika na wskazany adres pocztowy

Koszt szkolenia wynosi 150 zł.