Stany nagłe w stomatologii-postępowanie

Program szkolenia
 
1. Drgawki w gabinecie stomatologicznym
2. Omdlenia
3. Nadciśnienie tętnicze
4. Ciało obce w drogach oddechowych
5. Zatrucie lekiem znieczulenia miejscowego
6. Zaburzenia rytmu serca po podaniu leku znieczulenia miejscowego
7. Ostra anafilaksja
8. Wstrząs anafilaktyczny
9. Ostre zespoły wieńcowe
10. Hipoglikemia
11. Napad astmatyczny
 
 
Koszt szkolenia wynosi 150 zł/osoba
Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe 
oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Rejestracja na szkolenie oraz udzielanie informacji odbywa się 
poprzez adres mailowy: aandm.biuro@gmail.com lub
telefonicznie pod numerem 723 818 969.