Opieka nas chorymi w wybranych jednostkach chorobowych

 

Szkolenie skierowane do opiekunów

  1. Zasady opieki nad chorym po udarze mózgu
  2. Zasady opieki nad chorym po wylewie
  3. Opieka nad osobą chorą onkologicznie/w stanie terminalnym
  4. Opieka nad osobą z mukowiscydozą
  5. Sprawowanie opieki nad chorym ze stwardnieniem rozsianym
  6. Opieka pooperacyjna po zabiegach kardiochirurgicznych
  7. Pielęgnowanie pacjenta po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
  8. Pielęgnowanie chorego ze stomią jelitową
  9. Opieka nad chorym z POChP

Terminy i miejsca szkolenia:

11.02.2017 w godz. 10.00-15.00 Poznań (rejestracja do dnia 6.02.2017)

18.02.2017 w godz. 10.00-15.00 Wrocław (rejestracja do dnia 14.02.2017)

25.02.2017 w godz. 10.00-15.00 Łódź (rejestracja do dnia 21.02.2017)

Koszt szkolenia: 120 zł/osoba

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Szkolenie dostępne w formie e-learningu w cenie 99 zł.