Opieka nas chorymi w wybranych jednostkach chorobowych

 

Szkolenie skierowane do opiekunów

  1. Zasady opieki nad chorym po udarze mózgu
  2. Zasady opieki nad chorym po wylewie
  3. Opieka nad osobą chorą onkologicznie/w stanie terminalnym
  4. Opieka nad osobą z mukowiscydozą
  5. Sprawowanie opieki nad chorym ze stwardnieniem rozsianym
  6. Opieka pooperacyjna po zabiegach kardiochirurgicznych
  7. Pielęgnowanie pacjenta po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
  8. Pielęgnowanie chorego ze stomią jelitową
  9. Opieka nad chorym z POChP

 

Koszt szkolenia: 150 zł/osoba

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia