Jak rozpoznać psychiczne znęcanie się nad dzieckiem w rodzinie

Program szkolenia

1. Na czym polega przemoc psychiczna
2. Jak rozpoznać psychiczne znęcanie się nad dzieckiem w rodzinie - grupy ryzyka, problemy diagnostyczne
3. Krzywdzenie psychiczne a przemoc fizyczna i seksualna – cechy wspólne, różnicowanie
4. Następstwa krzywdzenia dziecka
5. Praca z dzieckiem które poddawane jest przemocy psychicznej
6. Obowiązki prawne i etyczne przedszkola wobec informacji o znęcaniu się psychicznym nad dzieckiem w rodzinie
7. Jak pomóc dziecku-ofierze przemocy psychicznej

Kazdy Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Szkolenie dostępne w formie e-learningu w cenie 150 zł.