Jak rozpoznać psychiczne znęcanie się nad dzieckiem w rodzinie

Program szkolenia

1. Na czym polega przemoc psychiczna
2. Jak rozpoznać psychiczne znęcanie się nad dzieckiem w rodzinie - grupy ryzyka, problemy diagnostyczne
3. Krzywdzenie psychiczne a przemoc fizyczna i seksualna – cechy wspólne, różnicowanie
4. Następstwa krzywdzenia dziecka
5. Praca z dzieckiem które poddawane jest przemocy psychicznej
6. Obowiązki prawne i etyczne przedszkola wobec informacji o znęcaniu się psychicznym nad dzieckiem w rodzinie
7. Jak pomóc dziecku-ofierze przemocy psychicznej

Kazdy Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Termin szkolenia:

6.05.2017 Poznań w godz. 9.00-14.00 (rejestracja na szkolenie do dnia 30.04.2017)

13.05.2017 Warszawa w godz. 9.00-14.00 (rejestracja na szkolenie do dnia 6.05.2017)

20.05.2017 Katowice w godz. 9.00-14.00 (rejestracja na szkolenie do dnia 13.05.2017)

27.05.2017 Gdańsk w godz. 9.00-14.00 (rejestracja na szkolenie do dnia 20.05.2017)

Koszt szkolenia wynosi 120 zł/osoba.

Szkolenie dostępne w formie e-learningu w cenie 99 zł.