Opieka geriatryczna

Program szkolenia

1. Fizjologia i proces starzenia

2. Formy opieki nad osobami starszymi

3. Nietrzymanie moczu w starości, odleżyny-prewencja i postępowanie

4. Zespoły psychogeriatryczne

5. Uzależnienia w geriatrii i farmakoterapia bólu

6. Upadki-przyczyny i możliwości postępowania terapeutycznego

7. Zespoły jatrogenne w geriatrii

8. Niedożywienie kaloryczno-białkowe- rozpoznawanie i postępowanie

9. Skala oceny instrumentalnych czynności życia codziennego wg Lawtona

10. Geriatryczna skala oceny depresji wersja 4-punktowa i 15-punktowa

11. Testy oceny upośledzenia funkcji poznawczych wg Blesseda

12. Skala CAM do oceny jakościowych zaburzen świadomości: splątanie/majaczenie

13. Skala Norton- ocena ryzyka rozwoju odleżyn

14. Test Amslera

15. Kwestionariusz oceny stopnia odżywienia

16. Test "Wstań i idź"

17. Skala DOS

18. Skala Hachinskiego

Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

Koszt szkolenia wynosi 150 zł.