Koordynator ds profilaktyki zakażeń w gabinecie stomatologicznym

Szkolenie skierowane do asystentek oraz higienistek stomatologicznych.

Zgodnie z znajnowszymi wytycznymi Centers for Disease Control and Prevention w każdym gabinecie stomatologicznym przynajmniej jedna osoba powinna odbyć szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń w gabinecie stomatologicznym i pełnić funkcję Koordynatora ds profilaktyki zakażeń w gabinecie stomatologicznym.

Program szkolenia

1. Czynniki ryzyka zakażeń

2. Zakażenia krzyżowe w gabinecie stomatologicznym- kontrola i ograniczanie zakażeń krzyżowych (Zakażenia wirusami krwiopochodnymi, bakteriami, rola zakażenia, drogi przenoszenia, drogi wnikania drobnoustrojów,  procedura kontroli zakażeń)

3. Procedury związane ze sterylizacją i dezynfekcją w gabinecie

4. Ekosystem flory fizjologicznej jamy ustnej i płytka nazębna jako wrota zakażenia, fizjologia flory jamy ustnej, mikrobiologia próchnicy, mikrobiologia chorób przyzębia, zakażenia zębodołowe i okołozębowe, zakażenia błony śluzowej jamy ustnej i gruczołów ślinowych

5. Drobnoustroje szczególnie ważne w praktyce stomatologicznej

6. Dezynfekcja narzędzi chirurgicznych/Sterylizacja i konserwacja specjalistycznych narzędzi

7. Mycie i dezynfekcja powierzchni w gabinecie stomatologicznym

8. Procedura postępowania z odpadami medycznymi

9. Procedura postępowania po ekspozycji na materiał zakaźny

10. Higiena rąk

 

Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

Prowadząca: mgr zdrowia publicznego, praktyk w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń, wykładowca, szkoleniowiec

Koszt szkolenia wynosi 150 zł.