Szkolenie "Statystyk medyczny w szpitalu, przychodni"

Szkolenie skierowane do osób, które chcą rozpocząć pracę w zawodzie statystyk medyczny.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: posiadanie minimum wykształcenia średniego

Program szkolenia:

1. Omówienie systemu SZOI
2. Zasady kodowania i rozliczania świadczeń medycznych
3. Ochrona danych osobowych pacjenta
4. Udostępnianie dokumentacji medycznej
5. Dokumentacja związana ze świadczeniem usług medycznych
6. Archiwizacja dokumentacji medycznej
7. Zasady sporządzania wypisów dla pacjentów
8. Prawa i obowiązki personelu medycznego