Opieka nad pacjentem na oddziale intensywnej terapii i anestozjologii

 

Program szkolenia

1. Pielęgnacja pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

2. Podstawy dializoterapii

3. Opieka nad chorym żywionym enteralnie

4. Stany po nagłym zatrzymaniu krążenia

5. Opieka nad pacjentem w chorobie poresuscytacyjnej

6. Opieka nad pacjentem w stanie nieprzytomności

Kazdy Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Koszt szkolenia wynosi 120 zł/osoba.

Termin szkolenia:

29.04.2017 Wrocław

30.04.2017 Warszawa

6.05.2017 Bydgoszcz

6.06.2017 Gdańsk

Szkolenie dostępne w formie e-learningu w cenie 99 zł/osoba. W formie e-learningu Uczestnik otrzymuje materiały oraz certyfikat ukończenia szkolenia.