Opieka nad pacjentem na oddziale intensywnej terapii i anestozjologii

 

Program szkolenia

1. Pielęgnacja pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

2. Podstawy dializoterapii

3. Opieka nad chorym żywionym enteralnie

4. Stany po nagłym zatrzymaniu krążenia

5. Opieka nad pacjentem w chorobie poresuscytacyjnej

6. Opieka nad pacjentem w stanie nieprzytomności

 

Szkolenie dostępne w formie e-learningu w cenie 150 zł/osoba. W formie e-learningu Uczestnik otrzymuje materiały oraz certyfikat ukończenia szkolenia.