Leczenie objawów somatycznych w medycynie paliatywnej

Szkolenie skierowane do opiekunów medycznych

Program szkolenia

1. Zasady postępowania w przypadku występowania u chorego:

- świądu

- nudności i wymotów

- zaparć i biegunek

- zaburzeń łaknienia

- zmęczenia

- duszności

2. Niedrożność przewodu pokarmowego

3. Wodobrzusze

4. Krwawienia z przewodu pokarmowego

5. Zaburzenia neurologiczne/ świadomości

6. Zmiany na śluzówkach jamy ustnej

7. Obrzęki

Koszt szkolenia wynosi 150 zł/osoba

Każdy Uczestnik szkolenia (stacjonarnego i w formie e-learning) otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.