Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej

Program szkolenia

1. Rodzaje niepełnosprawności

2. Metodyka pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi

3. Metodyka terapii zajęciowej

4. Pielęgnacja osób starszych i niepełnosprawnych

5. Wspacie opieki medycznej

6. Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej

Szkolenie odbywa się w formie e-learningu.

Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje:

- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

- certyfikat ukończenia szkolenia w formie papierowej wysyłany do Uczestnika na wskazany adres pocztowy

Koszt szkolenia wynosi 150 zł.