Pomoc dentystyczna

Program szkolenia:


1. Dokumentowanie świadczeń usług medycznych
2. Zasady asystowania przy zabiegach dentystycznych
3. Organizowanie stanowiska pracy własnej pomocy dentystycznej zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
4. Zasady przygotowania sprzętu i materiałów do zabiegów dentystycznych
5. Zasady wyjaławiania i odkażania urządzeń oraz narzędzi