Trudności wychowawcze u dzieci w wieku przedszkolnym związane z pracą nauczyciela

 

Program szkolenia

1. Definicja i rodzaje trudności wychowawczych

2. Zasady pracy wychowawczej w przedszkolu a rodzaje trudności wychowawczych

3. Przczyny powstawania trudności wychowawczych

4. Sposoby rozwiązywania trudności wychowawczych

5. Formy pracy a radzenie sobie z trudnościami wychowawczymi

6. Zapobieganie powstawaniu trudności

 

Szkolenie zawiera materiały szkoleniowe. Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje także certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie dostępne w formie e-learningu. Koszt szkolenia wynosi 150 zł.