Diagnostyka obrazowa w stomatologii dla asystentek/higienistek stomatologicznych

 

Program szkolenia

1. Tomografia stożkowa CBCT w chirurgii stomatologicznej, endodoncji, periodontologii, ortodoncji

2. Techniki wykonywania zdjęć wewnątrzustnych, pantomograficznych, cefalometrycznych wykorzystywanych w radiologii stomatologicznej

3. Anatomia rentgenowska wewnątrz- i zewnątrzustnych, struktury widoczne na prawidłowo wykonanych zdjęciach

4. Diagnostyka obrazowa w diagnostyce próchnicy przyzębia brzeżnego oraz chorób tkanek okołowierzchołkowych

5. Najczęstsze błędy i artefakty w radiologii stomatologicznej

6. Analiza przypadków- rozpoznanwanie i opis zmian widocznych w badaniach obrazowych

Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

Prowadząca: mgr elektroradiologii, doktorantka, praktyk, wykładowca, szkoleniowiec

Koszt szkolenia wynosi 150 zł.

W trakcie szkolenia zapewniamy Państwu przerwę kawową.

Czas trwania szkolenia: 10.00-15.00

Termin i miejsce szkolenia:

- 1.09.2018 Warszawa, Plac Inwalidów 10 Centrum Żoliborz (rejestracja na szkolenie trwa do dnia 25.08.2018)

Zgłoszenia zawierajace imię i nazwisko Uczestnika, dane do faktury, nazwe i miejsce szkolenia należy przesyłać na adres mailowy: aandm.biuro@gmail.com