Pełnienie pomocy przy przyjmowaniu leków przez pacjenta/obsługa glukometru

Zgodnie z Opinia w sprawie kompetencji opiekunów medycznych do wykonywania czynności pielęgnacyjnych nie objętych podstawą programową kształcenia w zawodzie opiekun medyczny KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH, aby w pełni pomagać pacjentowi przy przyjmowaniu leków oraz dokonywać pomiaru glukometrem opiekun medyczny powinien przejść przeszkolenie w tym zakresie potwierdzone na piśmie.

Program szkolenia

1. Zasady pomocy przy przyjmowaniu leków

2. Zasady przechowywania leków

3. Przestrzeganie zaleceń lekarskich

4. Skutki działania wybranych leków przeciwbólowych, przeczyszczających oraz nasennych

5. Procedura użycia glukometru

6. Odczytywanie i interpretacja wyników

Koszt szkolenia wynosi 150 zł/osoba

Każdy Uczestnik szkolenia (stacjonarnego i w formie e-learning) otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.