Dokumentacja w pracy nauczyciela przedszkola

Program szkolenia

1. Jak opracować plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej

2. Wzory arkusza obserwacji dziecka, diagnozy dziecka- jak poprawnie uzupełniać

3. Ochrona danych osobowych w dokumentacji pracy nauczyciela przedszkola

4. Dokumentacja kontaktów/współpracy z rodzicami

5. Dziennik zajęć- zasady prowadzenia

6. Dokumentacja związana z udzielaniem pomocy pedagogiczno-psychologicznej

7. Najczęstsze błędy w dokumentacji

Szkolenie zawiera materiały szkoleniowe wraz z gotowymi wzorami dokumentów. Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje także certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie dostępne w formie e-learningu. Koszt szkolenia wynosi 150 zł.