Doradca żywieniowy

 
Program szkolenia:
 
1. Budowa układu pokarmowego
2. Trawienie i wchłanianie białek, tłuszczy oraz węglowodanów 
3. Właściwości składników pokarmowych
4. Wartości odżywcze grup produktów spożywczych
5. Zasady żywienia różnych grup ludności
6. Stosowanie zasad racjonalnego żywienia
7. Zasady układania jadłospisów
8. Suplementy diety
9. Planowanie żywienia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych
10. Choroby związane z zaburzeniem prawidłowego żywienia
 
Koszt szkolenia wynosi 150 zł. Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
 
Termin i miejsce szkolenia:
 
11.03.2017 Wrocław w godz. 10.00-15.00 (rejestracja na szkolenie do dnia 7.03.2017)
12.03.2017 Warszawa w godz. 10.00-15.00 (rejestracja na szkolenie do dnia 7.03.2017)
18.03.2017 Bydgoszcz w godz. 10.00-15.00 (rejestracja na szkolenie do dnia 14.03.2017)
19.03.2017 Gdańsk (rejestracja na szkolenie do dnia 14.03.2017)

Szkolenie jest dostępne w formie e-learningu w cenie 120 zł.