Diagnostyka obrazowa wybranych patologii narządu ruchu

Program szkolenia

1. Metody diagnostyczne stosowane w obrazowaniu patologii narządu ruchu

2. Obrazowanie wybranych patologii narządu ruchu:

- wady wrodzone i rozwojowe

- zmiany zwyrodnieniowe

- zespoły przeciążeniowe

- zmiany urazowe

- choroby nowotworowe

3. Analiza przypadków klinicznych

Czas trwania szkolenia : 10.00-15.00

Koszt szkolenia wynosi 180 zł/osoba

Termin i miejsce szkolenia:

- 21.01.2017 Wrocław (rejestracja na szkolenie trwa do dnia 19.01.2017)

- 22. 01.2017 Łódź (rejestracja na szkolenie trwa do dnia 19.01.2017)

- 29.01.2017 Warszawa (rejestracja na szkolenie trwa do dnia 26.01.2017)