Diagnostyka obrazowa wybranych patologii narządu ruchu

Program szkolenia

1. Metody diagnostyczne stosowane w obrazowaniu patologii narządu ruchu

2. Obrazowanie wybranych patologii narządu ruchu:

- wady wrodzone i rozwojowe

- zmiany zwyrodnieniowe

- zespoły przeciążeniowe

- zmiany urazowe

- choroby nowotworowe

3. Analiza przypadków klinicznych

Koszt szkolenia wynosi 180 zł/osoba