Profesjonalna obsługa pacjenta w zakładzie diagnostyki obrazowej

Program szkolenia

1. Podstawowe elementy profesjonalnej obsługi Pacjenta

2. Prawa i obowiązki Pacjenta

3. Ochrona danych osobowych Pacjenta

4. Asertywna postawa wobec Pacjenta trudnego

5. Udostępnianie dokumentacji medycznej oraz informacji nt. stanu zdrowia Pacjenta

6. Zasady i metody komunikacji z Pacjentem

7.Dokumentacja związana ze świadczeniem usług medycznych w zakładzie diagnostyki obrazowej

8. Archiwizacja dokumentacji medycznej

9. Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej

10. Prawa i obowiązki pracowników zakładu diagnostyki obrazowej


Koszt szkolenia: 150 zł/osoba