Prawa i obowiązki mieszkańców i pracowników DPS

Program szkolenia

1. Prawa mieszkańców i pracowników DPS- wymogi prawne, omówienie regulacji prawnych ustaw i rozporządzeń
2. Karta praw mieszkańca- analiza, możliwe konsekwencje nieprzestrzegania karty
3. Zachowania pracowników DPS naruszające prawa mieszkańców
4. Obowiązki mieszkańców i pracowników DPS- wymogi prawne, omówienie regulacji prawnych- ustaw i rozporządzeń
5. Odpowiedzialność pracownicza, karna i cywilna pracowników DPS
6. Osoba ubezwłasnowolniona jako mieszkaniec DPS- regulacje prawne
7. Osoba niepełnosprawna jako mieszkaniec DPS- regulacje prawne, Karta praw osób niepełnosprawnych
8. Ochrona danych osobowych w DPS
9. Odpowiedzialność związana z dokumentacją w DPS
10. Personel medyczny w DPS- prawa i obowiązki wynikające z wykonywanego zawodu

Koszt szkolenia: 150 zł/osoba