Elementy opieki nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w Domach Pomocy Społecznej

Program szkolenia

1. Higiena osobista i otoczenia. Metody i techniki wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia osób chorych, niepełnosprawnych oraz starszych.

2. Odpowiednie metody i techniki żywienia osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. Obowiązujące zasady żywienia oraz rodzaje diet.

3. Dezynfekcja i konserwacja narzędzi używanych podczas zabiegów pielęgnacyjnych i przyborów toaletowych- jako podstawa zapobiegania zakażeniom podopiecznych.

4. Charakterystyka wybranych, najczęściej występujących schorzeń poszczególnych układów. Zasady obserwacji zmiany wyglądu i zachowania osoby chorej, starszej, niepełnosprawnej.

5. Psychika oraz zmiany w niej zachodzące u podopiecznych.