Asystentka zarządu/dyrekcji z elementami prawa

 

Program szkolenia:

1. Prawo pracy, obowiązki i prawa pracodawców i pracowników, bezpieczeństwo i higiena pracy.
2. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.
3. Status prawny i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych, urzędu itd. Regulaminy wewnętrzne, struktura pionów i komórek funkcjonalnych. Obieg dokumentacji wewnętrznej firmy, tworzenie i klasyfikacja dokumentów, archiwizowanie, niszczenie.
4. Uprawnienia i obowiązki organów zarządczych i nadzorczych.
5. Formy uchwał, decyzji, oświadczeń woli.
6. Kodeks spółek handlowych

7. Analiza odpisu z KRS

Koszt szkolenia: 150 zł/osoba