Stany nagłe w kardiologii

Program szkolenia

1. Rozwarstwienie aorty

2. Tamponada serca

3. Powikłania mechaniczne zawału serca

4. Ostry zespół wieńcowy

5. Zatorowość płucna

6. Obrzęk płuc

7. Wstrząs kardiogenny

Koszt szkolenia w formie e-learningu wynosi 99 zł.