Obowiązki placówek medycznych przy przetwarzaniu i przechowywaniu danych osobowych Pacjenta

 

Program szkolenia

1. Obowiązki placówek medycznych jako administratorów danych osobowych w związku z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych Pacjenta

2. Udostępnianie danych Pacjenta w procesie udostępniania dokumentacji medycznej

3. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Pacjenta dla pracowników placówek medycznych/Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych- czyli kto może przetwarzać dane osobowe w placówkach medycznych

4. Tworzenie polityki bezpieczeństwa informacji- omówienie elementów składowych

5. Obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji

6. Dokumentacja medyczna a ochrona danych wrażliwych

7. Metody zabezpieczania dokumentacji medycznej

8. Ochrona danych osobowych w praktyce lekarza i pielęgniarki

9. Odpowiedzialność związana ze złamaniem zasad ochrony danych

Koszt szkolenia: 149 zł/osoba