Dokumentacja medyczna w domach pomocy społecznej

Program szkolenia:

1. Ochrona danych osobowych Pacjenta

2. Udostępnianie dokumentacji medycznej

3. Udostępnianie informacji nt. stanu zdrowia Pacjenta

4. Przepisy prawne związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

5. Przechowywanie dokumentacji medycznej

6. Rodzaje dokumentacji medycznej

7. Kompletność dokumentacji medycznej

8. Odpowiedzialność pracownicza, cywilna oraz karna za dokumentację medyczną

9. Zgoda na udzielenie świadczenia medycznego

10. Prawa Pacjenta a dokumentacja medyczna

11. Jak uniknąć najczęstszych błędów wykazywanych podczas kontroli związanych z dokumentacją medyczną

Koszt szkolenia: 120 zł/osoba