Audyt dokumentacji medycznej

Program ma na celu dokonanie wspólnie z pracownikami tworzącymi dokumentację medyczną (lekarze, pielęgniarki, administracja placówki medycznej) analizy dokumentacji oraz uzupełnienie brakujących wiadomości z zakresu tworzenia i prowadzenia dokumentacji medycznej. Przeprowadzony program pozwoli na ocenę przygotowania pracowników do wykonywania powierzonych zadań związanych z tworzeniem i prowadzeniem dokumentacji.

Program

1. Analiza zgodności dokumentacji medycznej tworzonej przez pracowników placówki medycznej z obowiązującymi przepisami prawa

2. Najczęstsze błędy pojawiające się w dokumentacji medycznej

3. Jak uniknąć błędów w dokumentacji

4. Optymalne zasady tworzenia i prowadzenia dokumentacji medycznej

5. Odpowiedzialność związana z dokumentacją

6. Zapisy w umowie z pracownikiem pozwalające wyciągnąć konsekwencje za nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej

7. Procedura przechowywania dokumentacji

8. Wskazanie metod uporządkowania dokumentacji

9. Procedura udostępniania dokumentacji medycznej/weryfikacja procedur istniejących

Szkolenie ma formę seminaryjno-ćwiczeniową.

Dokumenty dla zarządu placówki

Zarząd placówki medycznej otrzymuje szczegółowe wyniki oraz wnioski z przeprowadzonego szkolenia wraz z kartą niezgodności i działań korygujących oraz kartą obserwacji i działań zalecanych.

Zarząd placówki medycznej otrzymuje wzory stałych druków dla Pacjentów dotyczących udostępniania informacji nt. stanu zdrowia Pacjenta oraz udostępniania dokumentacji medycznej.

Koszt udziału w szkoleniu "Audyt dokumentacji medycznej" dla placówki medycznej wynosi 1 500 zł.

Każda placówka medyczna biorąca udział w programie na zakończenie otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia „Audyt dokumentacji medycznej".

Czas trwania szkolenia: 5-7 h

Termin: Dokładny termin wraz z godzinami ustalany jest indywidualnie z placówką zamawiającą.

Zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu trwa do 15 maja 2013.