Administrator Bezpieczeństwa Informacji

 
Kim jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji w skrócie ABI?

Jest to osoba nadzorująca przestrzeganie i zapewniająca ochronę przetwarzania danych osobowych w sposób odpowiedni do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Osoba taka może pracować w prywatnych i publicznych instytucjach, firmach, np. w służbie zdrowia; urzędach miasta, gminy; itp.
Czyli wszędzie tam gdzie przetwarza się dane osobowe.
 
Każda firma, instytucja przetwarzająca dane osobowe powinna posiadać stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji, o ile nie wykonuje tych obowiązków ADO.
 
Program szkolenia:

1. Pojęcie danych osobowych i danych wrażliwych

2. Kontrola przestrzegania zasad ochrony danych osobowych

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4. Udostępnianie danych- podstawy prawne i rozwiązania praktyczne

5. Zasady przetwarzania danych osobowych

6. Obowiązek informacyjny w stosunku do osoby, której dane przetwarzamy

7. Zabezpieczanie danych osobowych

8. Polityka bezpieczeństwa informacji - zasady tworzenia, wprowadzania

9. Odpowiedzialność związana ze złamaniem ustawy o ochronie danych osobowych

10. Obowiązki administratora danych osobowych oraz administratora bezpieczeństwa informacji

11. Jak wybrać administratora bezpieczeństwa informacji

Koszt szkolenia wynosi: 200 zł/osoba
 
 
Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje:
- certyfikat ukończenia szkolenia- potwierdzający ukończenia szkolenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji
- materiały szkoleniowe.
 
Wymagania od Uczestników szkolenia:
- minimum wykształcenie średnie.